Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả