Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
 
 
 
Chatbox - beta
 
 
Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa