Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả