Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả