A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vua Cờ Lau
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Dương Liễu
 

Vua Cờ Lau Vua Cờ Lau - Phạm Minh Thảo