Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

 
Đăng Nhập


register facebook register google
Chỉ cần click vào là đăng nhập, không cần phải phải đăng ký. Xem hướng dẫn
 

 

 
Ghi nhớ đăng nhập