To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Võ Thị Sáu
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Thu Hiền
 

Võ Thị Sáu Võ Thị Sáu - Nguyễn Đình Thống