Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan
Người đọc: Trung Nghị
 

Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan - Nguyễn Công Hoan