Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 023 - Slaughterhouse Five
Tác giả: Kurt Vonnegut
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 023 - Slaughterhouse Five Top 100 Sci-Fi Books - 023 - Slaughterhouse Five - Kurt Vonnegut