Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer
Tác giả: William Gibson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer Top 100 Sci-Fi Books - 011 - Neuromancer - William Gibson