Những nỗ lực của bạn chỉ có thể đơm hoa kết trái nếu bạn quyết không bỏ cuộc.

Napoleon Hill

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers - Robert A Heinlein