People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation
Tác giả: Isaac Asimov
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation Top 100 Sci-Fi Books - 003 - Foundation - Isaac Asimov