Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quốc Sử Tập Lục
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 

Quốc Sử Tập Lục Quốc Sử Tập Lục - Nguyễn Thiệu Lâu