Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quốc Sử Tập Lục
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 

Quốc Sử Tập Lục Quốc Sử Tập Lục - Nguyễn Thiệu Lâu