Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Anh
 

Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi