Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 - Trần Đình Sử