Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Môi Trường Và Sự Bảo Tồn
Tác giả: Nguyễn Tứ
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Môi Trường Và Sự Bảo Tồn Môi Trường Và Sự Bảo Tồn - Nguyễn Tứ