Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Môi Trường Và Sự Bảo Tồn
Tác giả: Nguyễn Tứ
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Môi Trường Và Sự Bảo Tồn Môi Trường Và Sự Bảo Tồn - Nguyễn Tứ