A blessed companion is a book, - a book that, fitly chosen, is a lifelong friend,... a book that, at a touch, pours its heart into our own.

Douglas Jerrold

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Vị Tha
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phan Hoài Thương
 

Lòng Vị Tha Lòng Vị Tha - Nhiều Tác Giả