Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 

Lòng Kiên Nhẫn Lòng Kiên Nhẫn - Huỳnh Phạm Hương Trang