In reading, a lonely quiet concert is given to our minds; all our mental faculties will be present in this symphonic exaltation.

Stéphane Mallarmé

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Kim Đồng
Tác giả: Tô Hoài
Thể loại: Thiếu Nhi
 

Kim Đồng Kim Đồng - Tô Hoài