Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Kim Đồng
Tác giả: Tô Hoài
Thể loại: Thiếu Nhi
 

Kim Đồng Kim Đồng - Tô Hoài