There is a great deal of difference between an eager man who wants to read a book and a tired man who wants a book to read.

G.K. Chesterton

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hướng Dẫn Ôn Thi THPT Môn Ngữ Văn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Hướng Dẫn Ôn Thi THPT Môn Ngữ Văn Hướng Dẫn Ôn Thi THPT Môn Ngữ Văn - Nguyễn Duy Kha & Trần Đăng Nghĩa & Vũ Nho