Kẻ nào chưa một lần thất bại trong quá trình trưởng thành, tức kẻ đó không có gan thực hiện những điều mới mẻ.

Woody Allen

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
How To Make Women Laugh
Tác giả: Martin Merrill
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Make Women Laugh How To Make Women Laugh - Martin Merrill