Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hai Người Cha
Tác giả: Lê Văn Thảo
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Thu Hiền
 

Hai Người Cha Hai Người Cha - Lê Văn Thảo