Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.

Harold Bloom

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Cuốn Theo Chiều Gió
Tác giả: Margaret Mitchell
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Vũ Kim Thư
 

Cuốn Theo Chiều Gió Cuốn Theo Chiều Gió - Margaret Mitchell