I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Cửa Sổ Lớp Học
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hiền
 

Cửa Sổ Lớp Học Cửa Sổ Lớp Học - Trần Quốc Hoàn