He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Cửa Sổ Lớp Học
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hiền
 

Cửa Sổ Lớp Học Cửa Sổ Lớp Học - Trần Quốc Hoàn