Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Quỷ Gỗ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 

Con Quỷ Gỗ Con Quỷ Gỗ - Nguyễn Quang Thiều