Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Người Và Môi Trường
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Con Người Và Môi Trường Con Người Và Môi Trường - PGS. TS Hoàng Hưng