Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Người Và Môi Trường
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Con Người Và Môi Trường Con Người Và Môi Trường - PGS. TS Hoàng Hưng