The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Tác giả: Chu Xuân Duyên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam - Chu Xuân Duyên