Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin FranklinBạn cần login để xem nội dung trang này.