Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Hoàng Thu Dung
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả