Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
 
 
 
 
 
 
Chatbox - beta
 
 
Sách của tác giả Hoàng Thu Dung
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa