God be thanked for books! they are the voices of the distant and the dead, and make us heirs of the spiritual life of past ages.

W.E. Channing

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Long Đong
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng Trần Dạ Lữ)
Chiều quạnh vắng con nhớ về quê mẹ
Viễn xứ hoang chân mỏi gối chùng
Thân lưu lạc đường xa xôi nắng gió
Ngã vấp hoài nên đời mãi long đong.