Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Long Đong
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng Trần Dạ Lữ)
Chiều quạnh vắng con nhớ về quê mẹ
Viễn xứ hoang chân mỏi gối chùng
Thân lưu lạc đường xa xôi nắng gió
Ngã vấp hoài nên đời mãi long đong.