Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lặng Lẽ
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập thơ Hồ Dzếnh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi không chọn nắng, cầu mưa,
Nhớ người không cứ về trưa hay chiều.
Tôi yêu vì nắng cây reo,
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên.
Đời tình: hoa thắm thêu duyên,
Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ.
Em là "người ấy" hay cô
Sầu chung duyên kiếp làm thơ, đủ rồi.
Tôi tin người để tin tôi,
Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin.
Tôi vui lòng sống trong im,
Hồn nương bóng gió, lời chim đến người.
- Yêu là khó nói cho xuôi,
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh?