Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
 
 
Cay Đắng Thay
Tác giả: Bùi Minh Quốc
Tập thơ Bùi Minh Quốc: epubePub   KindleMobi   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cái guồng máy nhục mạ con người
Mang bộ mặt hiền lành của người cuốc đất
Ù lì quay
Quay
Thao thao bài đạo đức
Liệu mấy ai còn ngây?
Cay đắng thay
Mỉa mai thay
Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
Lại đúc nên chính cỗ máy này.