Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
So Sad, So Sad
Sáng tác: Varsity
Lời nhạc Varsity (Band): epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
o sad, so sad
I could never make you stay
Too bad, too bad
I could never walk away
So sad, so sad
I rely upon cliché
To help me explain why I will never be the same
Trying to be a perfect circle
Weak just like I take my drinks
A crumb upon my plate leads to a week of crying streaks
 
[Chorus]
I'll never walk away
I could never walk away
Walk away
I could never walk away
Walk away
I could never walk away
Walk away
I could never make you stay
 
[Verse 2]
It's such a shame
Even wind knocks me around
Its not that I don't try
Its just that i'm better on the ground
What if I gave my ambition for a brain?
Only a fool would approve that trade
Trying to be a perfect circle
Weak just like I take my drinks
A crumb upon my plate leads to a week of crying sleep
 
 
[Chorus]
I'll never walk away
I could never walk away
Walk away
I could never walk away
Walk away
I could never walk away
Walk away
I could never make you stay