Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
  • I Do - 911 Band
  • I Do - John Mclaughlin
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
I Do
Sáng tác: 911 Band
Ca sĩ: 911 Band
Lời nhạc 911 Band: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
 
Ver 1:
My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I’d always love you
From the moment I heard your name
 
Bridge 1:
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin’
‘Til the world stops turning
I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll…
 
Chorus:
I’ll be by your side, ‘til the day I die
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do
 
Ver 2:
Smiles by the thousands, ya tears have all dried out
‘Cos I won’t see you cry again
Throw pennies in the fountain, and look at what comes out
Sometimes wishes do come true
 
Bridge 1:
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin’
‘Til the world stops turning
I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll…
 
Chorus:
I’ll be by your side, ‘til the day I die
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do
 
Middle 8:
Always better than worse, protect you from the hurt
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
I Do love you, yes I Do love you
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
Coz I love you, love you …
 
(Chorus)
 
We’re shining lie a diamond, just look at us now,
I wanna hear you say I Do