Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
À Ơi
Ca sĩ: Ngọt
Lời nhạc Ngọt: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
é thơ nghe mẹ ru hời
"Ơi à ơi..."
Lời theo gió đưa nhẹ
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai cũ tìm về
 
Mấy năm ăn hại cơm trời
Ơi à ơi
Giờ đã lớn khôn rồi
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai ru tuyệt vời
 
Ơi à ơi à ơi...
 
Những đêm đông khóc òa
Những trưa hè khó xóa nhòa
Ngủ đi cho quên cái đời
Ngủ đi cho quên...
 
Mấy năm ăn hại cơm trời
Ơi à ơi
Giờ đã lớn khôn rồi
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai ru tuyệt vời ai ru tuyệt vời
 
Ơi à ơi à ơi...