Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

Thần Đồng Đất Việt
Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->