There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Lê Linh