I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Thần Đồng Đất Việt Thần Đồng Đất Việt - Lê Linh