Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

Thần Đồng Đất Việt
Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->