Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Bạn cần login để xem truyện tranh.
Thần Đồng Đất Việt Thần Đồng Đất Việt - Lê Linh