Not all of us have to possess earthshaking talent. Just common sense and love will do.

Myrtle Auvil

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 58
Ca Khúc Khải Hoàn
 
 
--- 135 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->