A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 58
Ca Khúc Khải Hoàn
 
 
--- 135 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama