Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

Chatbox - beta
 
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 58
Ca Khúc Khải Hoàn
 
 
--- 135 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->