To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 58
Ca Khúc Khải Hoàn
 
 
--- 135 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama