Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 32
Kẻ Mạo Danh
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama