Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 23
Con Trai Của Sôn Gô Ku
 
 
--- 133 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Bạn cần login để xem truyện tranh.
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama