Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 23
Con Trai Của Sôn Gô Ku
 
 
--- 133 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama