The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 23
Con Trai Của Sôn Gô Ku
 
 
--- 133 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->



Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama