Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
 
Sách nói cùng thể loại
 

Mẹ và Con Mẹ và Con - Lê Anh Dũng