Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
Sách nói cùng thể loại
 

Mẹ và Con Mẹ và Con - Lê Anh Dũng