Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary CaseBạn cần login để xem nội dung trang này.