Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin DisraeliBạn cần login để xem nội dung trang này.