Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
 
 
 
 
Vô Tâm Vô Tâm - Đạm Anh