A home without books is a body without soul.

Marcus Tullius Cicero

Download ebooks
Ebook "Vai trò của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1776 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc luôn là một vấn đề quan trọng – vì nhiều người cho rằng họ đã vô cùng mệt mỏi với những ngày làm việc dài lê thê, những kỳ nghỉ ngắn ngủi, những buổi tối công tác xa nhà hay kỳ nghỉ cuối tuần vẫn phải nhận email từ sếp.
Nhiều công ty đã nhận thức điều này và hưởng ứng các chương trình giúp nhân viên giữ được cân bằng giữa hai mặt trong cuộc sống của họ.
Mới nghe qua bạn có thể nghĩ rằng mỗi sự nhượng bộ để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ gây tổn thất cho công ty. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể tiếp cận từ quan điểm “hai bên cùng thắng” chứ không phải một trò được mất ngang nhau. Có ba nguyên tắc đột phá trò chơi được mất ngang nhau như sau:
1) Đảm bảo rằng các nhân viên hiểu rõ những ưu tiên cho công việc cũng như các ưu tiên cho cá nhân.
Công việc phải được hòan tất và không nên lấy lý do vì cần có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà gạt công việc qua một bên. Tương tự như vậy, công việc cũng có thể là lý do biện minh để sao nhãng vấn đề cá nhân quan trọng. Vì thế lịch làm việc cần được sắp xếp sao cho thỏa mãn cả hai bên.
2) Nhìn nhận và hỗ trợ nhân viên, xem họ là những “con người tòan diện” với những vai trò quan trọng ngòai công việc.
Nhà quản lý chỉ có thể xử lý các mâu thuẫn giữa công việc và cuộc sống nếu họ hiểu và quan tâm đến sống riêng tư của nhân viên. Hãy bày tỏ mối quan tâm chân thành nhằm tạo dựng mối quan hệ và sự tin tưởng.
3) Liên tục thử nghiệm xem công việc tiến triển như thế nào.
Các nhà quản lý luôn phải định kỳ rà sóat và điều chỉnh tiến độ công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tạo cơ hội để thử nghiệm các quy trình này.
Sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc không phải là một trò chơi được mất ngang nhau. Nếu được quản lý đúng, sự cân bằng này có thể làm cải thiện nhuệ khí, tăng năng suất, giúp bạn tuyển dụng và giữ chân nhhững nhân viên giỏi nhất.
HRVietnam - Theo Harvard Business Essentials
Vai trò của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống Vai trò của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống - Cẩm Nang Nghề Nghiệp