He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tùy Bút Tùy Bút - Võ Phiến Tùy Bút