Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
 
 
Tứ Quái Tkkg Tập 28 - Bọn Trộm Chó Nhẫn Tâm Tứ Quái Tkkg Tập 28 - Bọn Trộm Chó Nhẫn Tâm - Stefan Wolf Tứ Quái Tkkg Tập 28 - Bọn Trộm Chó Nhẫn Tâm