"It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems.",

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Sơn Linh
Thể loại: Kiếm Hiệp
Số chương: 14
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1372 / 16
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Hồi Kết - Tử Chiến Ớ Phiên Ngung Thành
ây đâu? Giết tên sư già này ngay đi?
Quân sĩ bên ngoài thấy tận mắt tài nghệ của sư Lý Biểu, người chỉ dùng hai
tay không mà đánh ngã chủ tướng, nen trong lòng đều khiếp sợ.
Đến chừng nghe lệnh truyền của quan ĐÔ thống, chúng ùa vào nhưng mất hết
hăng hái.
Phi Hồng Xà trái lại cố gắng hạ cho được nhà sư để lấy lại thể diện của mình.
Hắn vung kiếm lên chém bổ vào đầu nhà sư.
Lý Biểu lắc đầu vì thấy lời yêu cầu hợp lý của mình không được bạo tướng
chấp nhận.
Không giết được nhà sư nhất định hắn không rời khỏi Cổ Am.
Đợi cho lười kiếm của hắn vừa xuống. Lý Biểu lách mình sang bên rồi lại
điềm nhiên đứng chờ.
Phi Hồng Xà tức giận đến tột độ. Hắn vung kiếm chém nhầu khiến nhà sư phải
né tránh nhanh hơn, khi ẩn khi hiện làm cho quan ĐÔ Thống mệt nhoài.
Bên ngoài quân sĩ muốn vào tiếp ứng nhưng chúng sợ đánh nhầm quan ĐÔ
Thống thì nguy hại vô cùng.
Phi Hồng Xà tức giận như điên cuồng. Đường đường một viên thượng tướng
của triều đình, vừa thắng một trận ở bờ Nam Hải, mà không hạ được người chỉ
giao đấu bằng tay không.
Lúc đến đây, Phi Hồng Xà tưởng là dễ thành công, nên không mang bọn tùy
tướng và các võ sư, nào ngờ lại gặp trở ngại.
Phải chi hắn đem theo vị lão tăng Phù Ma cũng đủ hạ Lý Biểu.
Phù Ma Tây Tạng, tuổi đã quá lục tu^n nhưng sức mạnh hơn người, giỏi
quyền kiếm thuật, kiếm pháp, binh thơ đồ trận.
Trước kia Phi Hồng Xà rước Phù Ma về dinh là định để người chỉ dạy thêm
cho công tử Phi Hồng Phong.
Nhưng Hồng Phong là người ham thích vui chơi, chọn lấy hai võ sư Lưu Hán
và Hắc Tử để dạy võ cho mình.
Phù Ma toan bỏ đi, nhưng Phi Hồng Xà biết là người tài giỏi nên mới chọn
làm quan sư cho mình, ngày đêm dạy hắn thêm binh thơ, đồ trận và phép dụng
binh, Phi Hồng Xà thắng được Kỳ Vệ và Huyền Châu đạo sĩ phần lớn là nhờ tài
thao lược của Phù Ma và Phi Hồng Xà dám rời cơ ngũ đến Cổ Am này phần lớn là
tin tưởng có Phù Ma thay mình.
Quân sĩ thấy chủ tướng của mình không thắng được nhà sư thì lo sợ vô cùng!
Sợ chần chừ lâu có hại. Chúng bàn với nhau trở về doanh trại báo tin cho các tùy
tướng và các võ sư.
Hai tên liền rời Cổ Am giục ngựa xuống đồi chạy thẳng đến thung lũng.
Từ nơi doanh trại, thấy hai tên hớt hải chạy về, Phù Ma và bọn tùy tướng, võ
sư đều kinh hoảng hỏi dồn dập:
- Chuyện gì thế, Quan ĐÔ Thống đâu?
Hai tên quân xuống ngựa, hổn hển đáp:
- Thượng quan gặp một lão sư rất lợi hại, giao đấu đã lâu vẫn không thắng
được Sợ e lâm nguy.
Các tùy tướng và bọn võ sư đều xin đi tiếp ứng nhưng Phù Ma vội can.
- Không được? Quân phản loạn chưa biết giờ nào sẽ tới đây, các ngươi phải
sẳn sàng giáp chiến. Việc tiếp tay với chủ tướng, đã có ta.
Phù Ma đã cao tuổi và là người tài giỏi hơn cả nên được toàn thể kính phục
vâng lời.
Lão tăng dặn dò những điều cẩn mật cho các tùy tướng và bọn võ sư rồi lên
ngựa, theo hai tên quân sĩ đi ngay.
Phó Đề Đốc họ thành vẫn theo sát quân triều và dò xét từng hành động của
chúng. Thấy lão Tăng Phù Ma đi tiếp ứng cho Phi Hồng Xà, ông càng lo lắng hơn.
Chắc Sư Lý Biểu lâm nguy mất?
Bây giờ ông đã tuyệt vọng: đại quân của Lữ Quốc Công chắc chắn không sao
về kịp.
Giữa lúc đó, đội tiền quân đóng trên đỉnh đồi, bỗng phi ngựa xuống thung
lũng, la hét vang rền.
- Quân phản loạn? Quân phản loạn!
Quân triều náo động cả lên, bọn võ sư và tùy tướng của Phi Hồng Xà đều
hoảng hốt, truyền quân sĩ sẳn sàng giáp chiến, nhưng trong lòng chúng đều lo ngại
vì thiếu sự điều khiển của quan ĐÔ Thống và lão Tăng Phù Ma.
Riêng Phó Đề Đốc ông càng sửng sốt hơn? Đạo quân nào đây? Sao lại từ
Phương Nam tới?
Nếu là nghĩa quân của Lữ Quốc Công thì phải đến từ Phiên Ngung chứ?
Đến lúc này, Phó Đề đốc cũng không còn hiểu gì nữa. Đạo quân phản loạn mà
Tiểu Lý Bá viết trong thư, mạo muội nét chữ của Cù Thị, là một đạo quân tưởng
tượng? Tại sao tự nhiên đạo quân ấy lại xuất hiện một cách đột ngột như thế này?
Hay là quân triều đã trông lầm một trận cuồng phong dưới chân núi.
Tuy nhiên ông cũng dặn dò toán quân của mình sẳn sàng đánh phá quân triều.
ông nói rất nhỏ.
- Đạo quân sắp đến của ai, ta không được rõ. Nhưng nếu là nghĩa quân thì các
ngươi phải liều chết đánh đứt đoạn quân triều để giúp họ.
Quân Hộ thành được mật lệnh vẫn nghiêm trang nhìn tới trước, không để quân
triều nghi ngờ, nhưng đều sẳn sàng đánh phá hậu quân địch.
Bọn võ sư và tùy tướng trước đó chỉ biết phục tùng Phi Hồng Xà và lão tăng
Phù Ma. Nay vắng mặt hai người. Chúng không chọn người điều khiển mà lại
cùng nhau tiến đánh quân địch, theo ý riêng của mỗi người. Vài võ sư thấy rõ sự
bất lợi đó nên sai bọn tâm phúc đến Cổ Am báo tin cho Phi Hồng Xà và Phù Ma.
Quân triều dưới sự điều động hỗn tập của các tùy tướng tiến lần đến con
đường chẹt qua chân đồi...
Phó đề đốc lợi dụng tình thế, cố đem quân vượt lên, để tiện bề xem xét tình
hình, nhưng cũng không qua khỏi đội tiền quân.
Khi đoàn quân đã đến con đường chẹt sát chân đồi thì Phó Đề đốc chợt dừng
ngựa, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Bên kia núi một đoàn quân trùng điệp kéo sang, ngọn cờ chữ hanh phơ phất
trên cao.
Phó Đề đốc nhủ thầm: "Thôi đúng là đại quân ở Hạnh Hoa thôn rồi? "
ông thấy quân triều bắt đầu dàn trận thì suy tính một lúc rồi bảo đội hộ thành:
ta cần năm ky sĩ tình nguyện vượt qua hàng rào giặc để thông tin cho các lão
hiệp.
Phó đề đốc vừa dút lời thì năm tên ky sĩ vụt rời khỏi hàng ngũ phóng ngựa
như bay tới trước. Muốn cho chúng khỏi phải nghi ngờ. Phó Đề đốc truyền cho
quân sĩ đuổi theo la hét vang rền:
- B ắt lấy chúng nó? Quân phản bội!
Quân triều nghe tiếng, cùng quay đầu, vụt hiểu ngay. Chúng liền đổ xô ra chận
đừng và bắn tên tới tấp.
Năm chàng ky sĩ tuy chạy rất nhanh, nhưng không thoát khỏi bọn tay thần
tiễn. Năm người đều gục ngã dưới trận mưa tên.
Phó Đề đốc thấy quân mình bị giết chết, đau xót vô cùng nhưng phải làm ra vẻ
tươi cười, bước đến bên bọn võ sư và tùy tướng của Phi Hồng Xà nói:
- Đáng đời quân khốn khiếp?
Chúng lẫn lộn trong cánh quân của ta lúc nào không biết.
Bọn võ sư và các tùy tướng nhìn ông và đều ngờ vực thái độ vừa rồi. Tại sao
bọn phản loạn lẫn lộn trong đội hộ thành dễ dàng như vậy? Phải chăng Phó Đề đốc
là người của Lữ Gia? Chúng đều lặng yên nhìn Phó Đề đốc không biết xử trí ra
sao?
Bắt Phó Đề đốc thì chúng không đủ thẩm quyền vì ngoài ĐÔ thống ra, ai dám
làm việc đó? Nhưng để yên cho ông ở Hậu quân thì chúng đều lo sợ phập phồng?
Phó đề đốc hiểu ngay sự ngờ vực đó nên nói ngay.
- Tại sao chư tướng và chư vị võ sư chưa tấn công ngay đi? Chắc còn gì trong
đội quân ta không còn ai theo Lữ Gia sao?
Câu nói đó của Phó Đề đốc tự dưng làm các tùy tướng và bọn võ sư lo ngại
nhìn nhau. Sự ngờ vực không đâu, bỗng len lõi trong chúng.
Giữa lúc đó, đại quân của Hạnh Hoa Thôn đã tiến lần vào hiểm địa...
Họ đi thành hàng rất chỉnh tề dù phải trải qua những cuộc giao đấu liên tiếp từ
Hạnh Hoa Thôn đến đây...
Chư vị hào kiệt tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng hăng hái vô cùng. Họ nghĩ đến
lúc tràn vào Phiên Ngung phá tan đại binh của An Quốc Thiếu Quý cũng như đã
tiêu diệt cánh quân Cù Lạc.
Đại quân kéo gần đến thôn Cao Đồng thì Liêu Cốc đạo nhơn nói với Tiêu Hà
lão hiệp:
Hôm nay đã đến ngày hẹn ước, cùng khởi nghĩa khắp nơi. Ngu huynh chắc
thái tử và Lữ Quốc Công đã rời khỏi thôn Cao Đồng.
Rồi ông mỉm cười tiếp:
Quốc Công không thể ngờ đại quân của ta đã đến đây? Người không hiểu ta
điều động quân sĩ cách nào mà nhanh chóng như vậy.
Bổng một tên dọ thám từ trước phi ngựa vùn vụt trở lại. Liêu Cốc đạo nhơn
thấy hắn đột nhiên đến, vội hỏi ngay:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Tên dọ thám xuống ngựa thưa:
- Bẩm đạo nhơn? Bẩm đạo nhơn? Chúng ta sắp đến con đường chẹt vào thôn
Cao Đồng, xin báo tin đạo nhơn được rõ.
Tiêu Hà đáp thay anh:
- Cho ngươi lui.
ông quay sang Liêu Cốc nói:
Hiền Huynh nên truyền quân sĩ thận trọng là hơn.
Đại quân bắt đầu đi chậm lại để từng người ngựa qua ngã chẹt: Dù Chúng
phóng ngựa đi rất nhanh. Nhưng quân số khó thấy vơi bớt.
Liêu Cốc đạo nhơn lo ngại nói:
- Nếu đi thế này, biết bao giờ mới đến Phiên Ngung? ông nhìn lên ngọn đồi
kia, có lẻ nhanh hơn.
Tiêu Hà lão hiệp nhìn qua địa thế rồi gật đầu khe khẻ khen phải.
ông truyền Phi Hồng Yến, Hà Minh và chư vị lão hiệp điều động quân sĩ lên
đồi
Quyết định đột ngột của Liêu Cốc đạo nhơn đã cứu đại binh khỏi rơi vào ổ
phục binh của quân triều.
Vỏn vẹn hơn một ngàn binh, qua con đường chẹt, bị lọt vào hiểm địa thôi.
Cả bọn đều không ngờ là mình đang lâm nguy? Giữa lúc họ đang ngơ ngác
không hiểu tại sao đại binh không theo của mình, thì bốn bề tiếng reo hò tở mở
quân triều như thác lũ tràn tới, tên bay vùn vụt rợn người...
Phó đề đốc hộ thành, trước tình thế đó, liều chết thúc đội binh hộ thành tấn
công vào hậu quân của Phi Hồng Xà để giúp sức quân hạnh Hoa Thôn.
Nhưng bọn tùy tướng và võ sư chú ý đến ông từ lúc nãy nên Phó đề đốc vừa
hạ lệnh là quân triều đã vây chặt, cuộc giao tranh làm vang động cả khu rừng.
Ngàn quân Hạnh Hoa thôn lỡ rơi vào hiểm địa, qua phút đột ngột hãi hùng, đã
lấy được sự bình t~nh và cố vạch con đường máu để thoát thân...
Chúng nhìn thấy đội hộ thành của Phó đề đốc đang chiến đấu giữa vòng vâythì
có sức tiến tới gần. Nhưng trước sức mạnh của quân triều cả hai đội quân bị tiêu
diệt lần hồi...
Trong khi đó, Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và đại quân Hạnh Hoa
thôn đến đỉnh đồi. Cả bọn chợt nghe tiếng quan reo, ngựa hí tiếng đao kiếm chạm
nhau thì biết ngay có biến...
Liêu Cốc đạo nhơn truyền các hào kiệt. - Nguy rồi? đội tiền binh của ta đã gặp
phục binh của triều đình. Hãy đến tiếp ứng ngay đi...
Đạo nhơn dứt lời thì chư vị hào kiệt đã thét quân sĩ giục ngựa xuống đồi.
Đại quân như một trận cuồng phong ùn ùn xuống đồi reo hò vang dậy, bụi mù
tung lên che kín một góc trời.
Quân triều đang lànl chủ tình hình, sắp diệt hết quân hộ thành và tiền quân
Hạnh Hoa Thôn, bất ngờ gặp phải sự tấn công mãnh liệt của đại quân Liêu Cốc
đạo nhơn
Chúng nhốn nháo cả lên vì không ngờ quân Hạnh Hoa thôn hùng mạnh đến
thế
Qua bao trận chiến trên đường dài, quân Hạnh Hoa Thôn đã trở nên thiện
chiến. Họ đánh đâu là quân triều tan rã đến đấy...
Chư vị hào kiệt lúc nào cũng hăng hái đi đầu, đánh dồn quân triều về một
hướng.
Bọn chúng thiếu tướng lãnh điều khiển nên toán loạn cả lên, chẳng mấy lúc đã
bị quân Hạnh Hoa Thôn vây chặt, đàn áp rõ rệt.
Liêu Cốc và Tiêu Hà lão hiệp đến nơi đã truyền quân sĩ thôi chém giết và tìm
cách chiêu dụ chúng quy hàng.
Quân triều không còn tha thiết chiến đấu nữa, nên buôn khí giới theo về với
nghĩa quân.
Duy còn bọn tùy tướng và các vũ sư của Phi Hồng Xà không chị khuất phục,
chúng liều chết chiến đấu để tìm lối thoát.
Nhưng quân Hạnh Hoa Thôn càng lúc càng siết chặc vòng vây.
Chư vị hào kiệt càng ráng sức tấn công mãnh liệt hơn.
Phó Đề đốc hộ thành được giải vây liền đến bên Liêu Cốc đạo nhơn thuật rõ
tình hình rồi nói:
- Thưa lão hiệp? Sư Lý Biểu hiện đang lâm nguy ở Cổ Am, xin cho người đến
cứu ngay đi.
Liêu Cốc đạo nhơn sửng sốt nhìn Tiêu Hà lão hiệp rồi truyền lệnh cho Hà
Minh:
- Con điều khiển quân sĩ vây bắt hết bọn võ sư và các tướng triều đình, đừng
để chúng chạy thoát.
ông cùng Tiêu Hà giục ngựa lên đồi tìm đến Cổ Am.
Phi Hồng Yến bỗng giục ngựa đuổi theo gọi:
- Nhị vị bá phụ cho con theo với...
Liêu Cốc và Tiêu Hà dừng ngựa nhìn nàng. Thiếu nữ ràn rụa nước mắt nói.
- Con biết tội của cha con quá nhiều... Người khó thể được ân thứ... Nhưng nhị
vị bá phụ cho con gặp người trong giờ phút cuối cùng?
Liêu Cốc khẻ bảo nàng:
- Con cứ đi? Ta nào hẹp lượng.
Cả ba giục ngựa lên đồi. Hà Minh cùng chư vị hào kiệt càng tấn công ráo riết
hơn, quyết bắt cho hết tùy tướng và võ sư cra Phi Hồng Xà.
Trên Cổ Am, Phi Hồng Xà và lão Tăng Phù Ma không hay biết gì cả và đang
cố sức giết chết sư Lý Biểu.
Lúc nãy một mình Phi Hồng Xà, Lý Biểu tin tưởng mình sẽ dùng trí mà khuất
phục ông.
Nào ngờ đâu, quân Hộ vệ đã đi kêu cứu với Phù Ma...
Khi ĐÔ thống nhìn thấy lão tăng thì cả mừng reo lên:
- ồ? Lão sư hãy tiếp tay ta bắt tên Lý Biểu mau đi...
Sư Lý Biểu thoáng thấy Phù Ma đã lo ngại trong lòng. Nhà sư đã thề trước
Phật đài là không chạm đến một khí giới nào cả dù để tự vệ, chứ đừng nói đến việc
làm đổ máu chúng sinh.
Không lý bây giờ ông lại phản bội lời thề!
Phù Ma nghe tiếng gọi của Phi Hồng Xà liền rút thanh đao mang cạnh sườn
nhảy vào vòng chiến.
Sư Lý Biểu điềm đạm nói:
- Chào lão tăng? Bần đạo với người không thù không oán, cớ sao nỡ giết nhau
làm đau lòng đức từ bi, bác ái.
Phi Hồng Xà thét lên:
- Im đi tên sư già khốn khiếp? Mi dùng lời nói để mê hoặc lão tăng nữa ư?
Phù Ma thấy chủ tướng có vẻ nóng lòng muốn giết ngay Lý Biểu nên không
đáp lời nào mà chém thẳng vào đầu ông...
Sư Lý Biểu vẫn cố gắng thuyết phục kẻ địch nên vừa cố tránh sang bên, ông
nói tiếp:
- Lão tăng hãy nghĩ lại? Chúng ta là những người theo chân đức Phật là bậc
cứu khổ, cứu nạn cho muôn người nên mới thí phát trụ trì. Cớ sao lại vì kẻ bạo ác
bất nhơn mà lại giết nhau?
Phù Ma thừa khi Lý Biểu không chú ý, thối bộ lấy đà đâm thốc mũi dao vào
giữa ngực ông, giữa lúc Phi Hồng Xà chém bổ vào đầu... Sư Lý Biểu cả kinh biết
khó thể dùng đạo lý thuyết phục hắn nên hụp đầu xuống lắn tròn ra khỏi hai tay
đao kiếm độc.
Nhưng Phù Ma nào phải tay vừa, hắn đâm hụt một nhát liền nhảy theo chém
xả xuống đầu Lý Biểu.
Nhà sư biết mình gặp tay đao pháp cao cường nên co rúm lại, phóng vọt lên
không. ông khẽ lẩm bẩm:
- Tài nghệ Phù Ma thật cao cường, không dùng khí giới ta khó bề tự vệ. Tuy
nhiên nghĩ đến lời nguyền trước Phật đài, ông nhủ thầm:
- Ta chết thì thôi, ta quyết giữ lời thề trước đấng từ bi.
Lão tăng Phù Ma thầm kiêng nể tài của Lý Biểu, nên vận dụng toàn lực để hạ
nhà sư, lập công với Phi Hồng Xà.
sau mấy lần chém hụt Lý Biểu, lão tăng thay đổi đao pháp, múa vút thanh
đao, khi ẩn khi hiện, biến thành một vòng sáng xanh ngời... Sư Lý Biểu chợt thấy
cơ nguy đã đến với mình, nhưng vẫn bình t~nh trước phút nguy biến. Thật ra nếu
có khí giới trong tay, Phù Ma không thể nào hơn được ông. Nhà sư bắt đầu niệm
Phật và tưởng đến đấng từ bi.
Phù Ma bỗng vung đao chém vút ngang cổ nhà sư, Lý Biểu vừa hụp đầu
xuống tránh thì lão tăng đã vớt ngược ra sau, thanh đao chém xả vào vai Lý Biểu.
Nhà sư loạng choạng suýt té thì Phù Ma đã phóng mình theo, chém bổ vào
đầu Lý Biểu đau buốt toàn thân nhưng không rên xiết, chỉ niệm kinh và nghĩ đến
đức Phật, ông đã lấy lượng từ bi cứu khổ, chúng sanh. ông từ từ ngã vật xuống...
Cái chết của nhà sư đã thấy trước mắt, nhưng giữa lúc ấy, một lằn sáng từ đâu
bay vụt tới đánh bật thanh đao của Phù Ma, tiếp heo một tiếng thét vang lên:
- Lão tăng khốn khiếp, không được hạ độc thủ...
Phù Ma êm ẩm cả cánh tay, hoảng kinh nhìn lại thấy hai vị lão hiệp đang
chống kiếm, cạnh đấy là một thiếu nữ đang cúi xuống ôm sư Lý Biểu đang quằn
quại dưới đất. Lão tăng chưa hiểu rõ tình thế thì ĐÔ thống Phi Hồng Xà, đã buộc
miệng kêu lên:
Phi Hồng Yến con? Trời? Con theo quân phản loạn ư?
Phù Ma đã biết nhị vị lão hiệp kia là Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp
nên càng thận trọng hơn.
Phi Hồng Yến không đáp lời cha, chỉ ngước nhìn ĐÔ thống, nước mắt ràn rụa.
Liêu Cốc trước tình cảnh ấy không nói được lời nào, Nhưng Tiêu Hà vì quá
nóng lòng về tính mạng của sư Lý Biểu, thét to lên:
- Quân tàn bạo, hãy xem đây!
ông vun kiếm chém thẳng vào đầu Phù Ma? Lão tăng vội vàng đưa đao lên
đỡ Trong khi đó, Hồng Xà đã qua phút đột ngột vì sự có mặt của con, đã hùng hổ
quát mắng:
Giỏi cho con tiện tỳ? Ta đã dày công nuôi dưỡng mi, để ngày nai mi theo giặc
phản bội ta ư? Trời đất nào dung cho mi?
Rồi như điên lên, Phi Hồng Xà vung kiếm chém xả vào đầu con.
Biết là Phi Hồng Xà không còn nghĩ tình cốt nhục nên Liêu đạo nhơn liền đưa
kiếm ra đỡ khiến Phi Hồng Xà loạng choạng suýt té...
Phi Hồng Yến đau sót vô cùng. Nàng bỗng ôm sư Lý Biểu lên và nói với Phi
Hồng Xà:
- Cha ơi? Cha đã lầm đường rồi? Con không phản bội cha đâu mà chỉ thương
lấy giống nòi...
Câu nói tha thiết của nàng không làm cho Phi Hồng Xà tỉnh ngộ mà trái lại,
ông càng tức giận, gầm thét vang lên:
- Tiện tỳ? Mi phải chết mới đền được tội lỗi?
Nhưng Phi Hồng Xà làm sao đương cự nổi với Liêu đạo nhơn. Chỉ trong vòng
một lúc ĐÔ thống phải quay về thế thủ, lo chống đỡ để bảo toàn sinh mạngcủa
mình.
Liêu Cốc đạo nhơn thấy nét lo sợ hiện lên trên khuôn mặt của Phi Hồng Yến,
không nỡ giết kẻ bán nước hại dân, và định bắt sống hắn thôi.
Trong khi đó Tiêu Hà lão hiệp vì quá căm hận Phù Ma hãm hại Lý Biểu nên
quyết giết hắn mới thỏa lòng. ông đem hết các thế kiếm bí truyền để áp đảo lão
tăng.
Phù Ma không phải tay vừa. Hắn dùng toàn những đường đao lợi hại để chống
trả
Một bên quyết liệt trả thù, một bên quyết liệt tự vệ. Cuộc giao đấu càng lúc
càng quyết liệt.
Phù Ma chợt nhìn thấy Phi Hồng Xà đang nguy ngập nên mất hết tinh thần.
Hắn không thắng được Tiêu Hà làm sao cứu chủ tướng thoát nguy?
Bổng từ dưới chân đồi, tiếng quân reo tở mở, khiến Phù Ma nhìn xuống, thấy
lá cờ chữ Hạnh phất phới trước một đoàn hùng binh trùng trùng điệp điệp, thì hồn
phí phách tán.
Đại quân đã bị tiêu diệt rồi ư?
Lão tăng không còn tha thiết đến việc giao đấu nữa và ông đã nghĩ đến việc
thoát thân một mình về Phiên Ngung.
Liêu Cốc đạo nhơn nghe tiếng quân reo biết Hà Minh đã toàn thắng, liền bảo
Phi Hồng Xà:
ĐÔ thống đừng chống cự nữa? Hãy chịu trói chờ sự xét sử của tân vương, đại
binh của ông đã bị tiêu diệt cả rồi?
Phi Hồng Xà nhìn xuống đồi thấy rõ sự thật, hắn mât hết tinh thần, toan thoát
chạy nhưng Liêu Cốc đã dùng một thế kiếm lợi hại, tước mất vũ khí trên tay...
Phi Hồng Xà kêy rú lên một tiếng, phóng mình chạy biến xuống đồi, nhưng
Hà Minh và chư vị hào kiệt đã giục ngựa lên đến nơi, vội vã đuổi theo.
Liêu Cốc sợ mọi người giết mất Phi Hồng Xà liền thét to:
- Đừng giết hắn? Hãy bắt sống cho ta...
Phi Hồng Yến nghe lệnh truyền của Liêu Cốc, ngước nhìn ông, cảm động.
Phi Hồng Xà chạy được một quãng thì bị bắt đem lên đồi. ông không còn
hùng hổ như lúc nãy, mà chỉ cúi mặt xuống.
Đằng kia, Phù Ma đang tìm cách thoát thân nhưng Tiêu hà lão hiệp chận đánh
ráo riết, hắn không rời đi được.
Khi Phi Hồng Xà bị bắt, lão tăng càng kinh sợ hơn. Lão phản công vô cùng
mãnh liệt và thừa cơ Tiêu Hà lo chống đỡ, lão nhảy vụt xuống triền đồi, phóng đi
vùn vụt trong buổi chiều.
Tiêu Hà lão hiệp cố đuổi theo những chỉ nhìn thấy một bóng mờ trong rừng
cây
Lão hiệp trở lên thì thấy mọi người đang quay quần bên mình sư Lý Biểu. Nhà
sư đã được rắc thuốc vào vết thương và uống một viên thuốc rất thần hiệu của
Liêu Cốc đạo nhơn.
ông đã hồi tỉnh và nhìn thấy Liêu Cốc, Tiêu Hà, Hà Minh cùng chư vị hào
kiệt, ông mỉm cười sung sướng:
Cám ơn nhị vị đại huynh và chư anh hùng hào kiệt. Thái Tử đã kéo quân vào
hoàng thành. Chư vị và các đại huynh nên tiếp ứng cho kịp thời.
Liêu Cốc khen phải, truyền cho các tướng giục quân sĩ lên đường.
Hà Minh thấy sư phụ bị thương nặng có ý muốn ở lại chăm sóc người, nhưng
Lý Biểu nói:
- Sư phụ không sao đâu? Con đừng bận tâm hãy lo giúp nước?
Phi Hồng Yến tự nãy giờ không nói một lời nào, ngồi ũ rũ một mình trong
lòng chua sót lắnl.
Liêu Cốc đạo nhơn truyền giam ĐÔ Thống Phi Hồng Xà vào cũi rồi an ủi Phi
Hồng Yến:
Con đừng lo buồn nữa? Rồi đây quan ĐÔ thống sẽ được tân vương xét xử,
công lao của con chắc cứu được mạng người.
Phi Hồng Yến ngước nhìn đạo nhơn buồn khổ vô cùng. Đoàn người ngựa
xuống đồi, thẳng đến Phiên Ngung, giữa lúc bóng đêm tràn xuống.
Từ lúc vâng lệnh Lữ Quốc Công lẻn vào Phiên Ngung. Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt,
Lệ Hồng vẫn âm thầm chờ lệnh để làm nội công phá thành.
Sự chuẩn bị đã bao nhiêu ngày, bây giờ mới đến lúc thực hiện. Lòng mọi
người đều nôn nao trước giờ phút tấn công.
Theo sự dặn dò của Lý Bá, họ phải chờ đợi ba mũi tên lửa từ bên ngoài bắn
vào hoàng cung mới khởi sự đánh chiếm Phiên Ngung.
Dưới những hầm bí mật cùng khắp trong hoàng thành, nghĩa quân đã sẳn sàng
khí giới.
Dân chúng nhiều nơi được hay tin nên không dám héo lánh ra đường. Họ cũng
chuẩn bị dụng cụ để giúp đỡ nghĩa quân tiêu diệt quân cướp nước.
Hoàng thành đột nhiên vắng lặng khiến đội Phòng thành của An Quốc thiếu
quý phải chú ý, chúng không hiểu vì sao dân chúng rút vào nhà cả, đường phố
chưa lên đèn đã vắng ngắt!
Chúng ngạc nhiên rồi đâm ra hoài nghi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên
mật báo với An Quốc Thiếu quý. Sứ giả đang dự yến tiệc để thưởng trăng với Cù
Thái Hậu, sợ mất cuộc vui nên nạt đùa:
- Bây chỉ là đồ hèn nhát? Lúc nào cũng phập phồng như quân giặc ở bên mình.
Riêng Cù Thái Hậu, từ lúc đại quân Cù Lạc đến Hạnh Hoa Thôn, đuổi bắt Lữ
Gia thì bà rất vững lòng...
Ngày qua ngày, thấy quân phản loạn im lìm không bạo động thì bà càn tin
tưởng là chúng đang bị Cù Lạc truy nã ráo riết. Bà cũng không chú ý đến lời thông
báo kia và mặc nhiên tiếp tục cuộc vui chơi bên chén rượn cung đàn.
Cù Thái Hậu nào ngờ đâu, ngoài hoàng cung đang có một cuộc chuẩn bị lớn
lao của dân chúng để phá tan quyền lực của bà. Dưới những hầm sâu, hàng ngàn,
hàng vạn người, gươnl giáo, cung tên sẳn sàng giáp chiến.
Mắt họ ngước nhìn lên bầu trời chờ đợi ba mũi tên lửa bay vào.
Đêm rằm sáng tỏ, nhưng Phiên Ngung thành lại yên lặng, vắng tanh. Quân
Hán không hiểu vì sao dân Phiên Ngung tự dưng bỏ cuộc vui đùa thưởng trăng.
Đường phố buồn hiu hắt.
Chúng có biết đâu, lúc bấy giờ bên ngoài hàng vạn quân sĩ của Tá Hy tử Kiến
Đức đang mở cuộc bao vây hoàng thành.
Trước đêm lịch sử này, ai cũng bồn chồn hồi hộp. Quốc Công nghĩ lại mình
còn sơ sót điều gì chăng?
Cánh quân ở bờ Nam Hải của Lãnh binh Kỳ Vệ đã tan rã, chỉ còn trông ngóng
quân Hạnh Hoa thôn mà thôi.
Nghĩ đến đại quân Cù Lạc, Lữ Quốc Công càng lo lắng. Biết Liêu Cốc đạo
nhơn có diệt được quân Hán hay là Hạnh Hoa Thôn đã thất thủ rồi. Thế thì nghĩa
quân ở đây khó thể hạ được Phiên Ngung Thành.
Đêm lần về khuya, trăng sáng vằng vặc. Bổng nhiên từ trong rừng xa, một ky
sĩ đang sã ngựa như bay về hoàng thành. Quân canh cấp báo với Quốc Công.
Người ngẫm nghĩ một lúc rồi truyền lệnh:
- Cứ để mặc hắn đi qua? Biếu đâu đại quân chúng theo sau...
Lữ Quốc Công lo ngại cánh quân của Cù Lạc hay Phi Hồng Xà đã trở về. Nếu
chận tên dọ đường lại, biết đâu sẽ vỡ lỡ mọi việc.
Nhưng ky sĩ kia không ai khác hơn là Phù Ma lão tăng vừa thoát khỏi thôn
Cao Đồng liền cấp tốc về hoàng cung cấp báo.
Lữ Quốc Công không rõ được việc đó nên Phù Ma mới thoát được vào thành.
Quân canh trên thành vừa thấy dạng hắn liền mở cổng và đưa hắn vào hậu
cung.
Cuộc vui của Thái Hậu nữa chừng gián đoạn. Phù Ma vừa nhìn thấy sứ giả An
Quốc Thiếu quý và thái hậu, liền báo tin chẳng lành...
- Thái Hậu? Nguy ngập lắm rồi? Đại binh Hạnh Hoa Thôn đã diệt hết đoàn
quân của Phi ĐÔ Thống?
Cù Thị kinh hãi kêu lên:
- Trời? Quân Hạnh Hoa Thôn ư? Thế đại binh của Cù Lạc đang ở nơi nào?
Phù Ma lắc đầu thuật rõ mọi việc, từ lúc nhận được thơ của Thái Hậu do chính
tay của Phó Đề đốc họ thành đưa ra. Cho đến lúc bị quân của Liêu Cốc đạo nhơn
chận đánh rã tan. Phi Hồng Xà bị bắt.
Cù Thị và An Quốc Thiếu quý kinh sợ và hiểu ngay là đại quân của Phi Hồng
Xà đã bị quân phản loạn dụ vào ngay hiểm địa.
Cả hai đều lúng túng chưa biết làm sao và rất lo ngại cho tướng Cù Lạc. Đã có
chuyện gì xảy ra ở Hạnh Hoa Thôn, mà Cù Lạc không cho bọn dọ thám về cấp
báo?
Cù Thái Hậu liền hỏi Phù Ma:
- Quân Hạnh Hoa Thôn độ bao nhiêu người và chúng đến đây chăng?
Phù Ma đáp:
- Quân binh của chúng trùng điệp tràn ngập núi rừng, khó thể đoán chừng
được
- Chắc chúng sẽ kéo đến đây nội đêm nay.
Cù Thị quay sang An Quốc Thiếu Quý:
- Chàng nên cho tăng cường đội quân phòng thành ngay đi.
An Quốc Thiếu Quý trấn an lòng Thái Hậu:
- Hậu chớ lo? Dù cho chúng có đến hàng trăm hàng vạn cũng khó đánh thủng
vào thành này.
An Quốc Thiếu Quý ra khỏi hậu cung một lúc thì đường phố Phiên Ngung rộn
ràng tiếng ngựa hí, quân reo.
Từ các trại binh, quân Hán được lệnh đổ ra án ngữ các cửa thành.
Nghĩa quân thấy động, liền báo tin cho Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng. Cả ba
người kinh ngạc không hiểu sao quân Hán lại biết tin mà phòng thủ.
Anh kiệt nghi ngờ kẻ gian lẻn vào hàng ngũ quân mình, mật bàn với Tiểu Lý
Bá nên tấn công ngay.
Tiểu Lý Bá lắc đầu nói:
- Không được đâu Vũ huynh? Chúng ta quân ít thế cô, không thể cãi lệnh
Quốc Công được. Ta tấn công bây giờ chỉ khổ bị chúng tiêu diệt thôi?
Mọi người lại nản lòng chờ đợi. Giây phút nặng nề trôi qua.
Đêm lầm về khuya. Từ muôn phương gió lồng lộng thổi, lám xao động cả
hoàng thành. ánh trăng mờ nhạc vì mây đen che khuất.
Bổng Anh Kiệt chỉ tay lên nền trời, ba lằn ánh lửa léo dài trong đêm. Từ phía
bên ngoài vụt bay vào hoàng cung.
Tiểu Lý Bá ngồi nhổm dậy nói:
- Hiệu lệnh kia rồi. Chúng ta khởi sự đi thôi.
- Từ các nơi trong hoàng thành cùng một lúc, các nghĩa quân đều nhìn thấy ba
mũi tên lửa kia, nên túa ra đường phố, tấn công vào lulullg mục tiêu đã định.
Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi trong nội thành đều náo động cả lên. Đội phòng
thành của An Quốc Thiếu Quý biết có biến vội đánh trống chiêng báo động.
Nhưng chúng càng khiếp đảm hơn khi thấy bên ngoài hàng vạn ánh đuốc cùng
cháy lên một lượt và sau rặng cây, trùng điệp quân binh.
Tiếng ngựa hí quân reo gần như át mất tiếng trống ngũ liên báo động.
Tên lửa bắn vào như mưa bấc, bốc cháy những mái tranh kế cận cổng thành,
lan dần ra làm sáng rực cả một vòm trời đêm u ám.
Quân phòng thành càng nổi trống chiêng cấp bách hơn.
Trong hậu cung, Thái Hậu và An Quốc Thiếu Quý choàng tỉnh kinh hoàng, sứ
giả huy động toàn thể binh tướng kéo đến các cổng thành.
Lão tăng Phù Ma độ chừng quân Hạnh Hoa Thôn kéo đến vây thành nên hăng
hái ra trận quyết phục thù cho chủ tướng.
Công tử Phi Hồng Phong đã biết rõ tin cha nên cũng đem toàn thể võ sư trong
dinh ra tiếp ứng.
Bọn chúng đều nghĩ là trận quyết định sự sống còn của chúng nên đồng liều
chết để bảo vệ Phiên Ngung.
Sau khi lược trận, An Quốc Thiếu Quý thấy rõ hoàng thành đang bị "Nội
công, ngoại kích" nên họp các tướng chỉ dạy phương cách phòng thủ rồi tự mình
xông ra cửa thành phía Bắc, nơi mà quân sĩ đang gặp phải sức công hãm ráo riết
của quân phản loạn.
Các tùy tướng của An Quốc Thiếu Quý đều lên ngựa tiếng về phía ba cổng
thành Tây, Nam, và Đông để điều khiển muôn binh.
Riêng quân sĩ Phi Hồng Phong và lão tăng Phù Ma được giao trọng trách càn
quét loạn quân trong nội thành.
Tiểu Lý bá và Anh Kiệt từ lúc được lệnh của Lữ Quốc Công, tận lực đốc xuất
nghĩa quân đánh phá các cổng thành để rước đại quân bên ngoài.
Chỉ có Lệ Hồng vì quá căm thù Cù Thị nên kéo quân tiến thẳng vào hoàng
cung.
Phù Ma và Phi Hồng Phong đem quân ra cổng thành thì thấy rõ ý định của
Tiểu Lý Bá và Anh Kiệt nên xua quân lướt tới chận lại, hai người giục ngựa tới
đó Tiểu Lý Bá và Anh Kiệt đã từng nghe danh Phù Ma nên Tiểu Lý Bá rất dè dặt,
riêng Anh Kiệt và Phi Hồng Phong đều không lạ gì nhau nên nhìn thấy nhau là
quyết chiến ngay.
Song Phi Hồng Phong là chàng công tử bột, tài nghệ là bao nên qua vài hiệp
đã bị Anh Kiệt áp đảo. Hắn thét vang lên, kêu gọi người đến giúp:
- Các võ sư đâu? Hãy bắt tên giặc này cho ta...
Bọn võ sư đang chận đánh nghĩa quân vội vàng giục ngựa lướt tới bao vây
Anh Kiệt như một bầy hổ đói.
Anh Kiệt cười lên khanh khách:
- Lũ khốn khiếp? Phi Hồng Phong bình thường nuôi dưỡng chúng bây để dùng
vào những lúc này đây? Hãy ráng mà trổ tài kẻo uổng mạng trước lưỡi kiếm của ta.
Câu nói của chàng làm cho hơn mười tên võ sư tức giận như điên cuồng, vây
chặt lấy chàng, đâm chém túi bụi. Anh Kiệt nhẹ nhàng biến chuyển, dùng thanh
Kiếm Vũ linh chống trả không ngừng.
Chàng dùng toàn những thế kiếm bí truyền hạ lần hồi bọn võ sư của Phi Hồng
Phong...
Chúng ngã gục từng tên một trước những lằn kiếm hư hư thực thực, khiến Phi
Hồng Phong hồn phi phách tán... Hắn thấy rõ tài nghệ của Anh kiệt thật là vô địch
nên quay nhìn Phù Ma như cầu cứu...
Hắn nào ngờ Phù Ma tài giỏi thế kia mà từ nãy giờ vẫn không hạ nổi Tiểu Lý
Cả hai đều trổ hết tài nghệ của mình để áp đảo nhau.
Từ lâu lắm rồi. Tiểu Lý Bá mới gặpphải một tay đối thủ xứng tài. Chàng
không biết chính hắn đã hãm hại dưỡng phụ chàng ở Cao Đồng.
Nếu biết được có lẽ chàng sẽ liệu thế giết chết hắn sớnl hơn để trả thù. Phù Ma
quả tình cũng khiếp sợ của chàng hiệp sĩ nước Nam. Lão đã già và trải qua bao
nhiêu lần chiến đấu, song lần thứ nhất trong đời, lão thấy mình khó hơn tài nghệ
của Tiểu Lý Bá. Lão chăm chú tất cả tâm thần vào những thế kiếm của mình, đâu
có thời giờ nghĩ đến Phi Hồng Phong và bọn võ sư.
Tên võ sư cuối cùng vừa bị chém rơi xuống ngựa thì Anh Kiệt đã lướt tới bên
Phi Hồng Phong. Hắn kinh hoàng không còn thiết nghĩ đến việc giao đấu nữa, mở
đường thoát thân.
Anh Kiệt toan đuổi theo, giết hắn đi, nhưng hình ảnh đau khổ của Phi Hồng
Yến đột nhiên hiện lên trong óc chàng.
Anh Kiệt ghìm cương ngựa lại...
Nhưng Phi Hồng Phong đã đến ngày tàn nên đoàn nghĩa quân đang thắng thế
vội lắp tên bắn vút theo.
Anh Kiệt toan ngăn lại nhưng đã trễ. Phi Hồng Phong trúng tên kêu rú lên
thảm thiết, ngã nhào xuống ngựa.
Anh Kiệt vừa chạy lại toan tiếp tay với Tiểu Lý Bá hạ Phù Ma, nhưng chàng
hiệp sĩ thôn Cao Đồng quát to lên:
- Vũ huynh đừng bận tâm vì đệ. Hãy mở cổng thành cho quân sĩ tràn vào đã.
Anh Kiệt vội vã vâng lời, giục ngựa lướt tới...
Nghĩa quân ùn ùn theo sau, khí thế hùng mạnh vô cùng. Nhưng quân hán được
lệnh tử chiến để giữ cửa thành nên nghĩa quân phải dội trở lại.
Bên ngoài, lúc bấy giờ đại quân của Lữ Quốc Công cũng đang công hãm ráo
riết quyết hạ được thành trước khi trời sáng.
Tất cả những phương thế nhập thành đã tập dợt lâu nay, đều được đem ra áp
dụng.
Từng đoàn quân lướt tới, liều mình dưới trận mưa tên của quân Hán, liệng câu
liêm để móc thang dây hay dựng thang cây để leo vào.
Bên trong quân Hán cố sức bắn tên, gỡ những móc câu liêm và xô ngã lulullg
thang cây bắt sát vào thành.
Nơi nào nghĩa quân tràn lên quá đông, chúng dùng đá đổ xuống hay lấy nước,
dầu sôi chế vào đầu.
Nghĩa quân lớp chết, lớp bị thương càng lúc càng nhiều mà vẫn không lấy
được thành.
Thái Tử Kiến Đức lộ vẻ lo âu, khẽ bảo Lữ Quốc Công:
- Thành này tiên vương xây rất kiên cố, sợ quân ta công hãm không nổi đâu.
Lữ Quốc Công an ủi Thái Tử:
- Thái Tử đừng lo, sớnl muộn gì chúng ta cũng chiếm được Phiên Ngung
Thành, vì dân chúng đều theo ta.
Tuy nhiên ông cũng lo lắng trong lòng. Sao mãi mà Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ
Hồng không mở được cổng thành?
Có điều gì trắc trở chăng? Hay là cả bọn đang lâm nguy?
Nghĩa quân công hãm mãi không lấy được thành, bắt đầu thối chí... Thây chết
quá nhiều, chồng chất trước cổng thành.
Trong khi đó đại quân của Hạnh Hoa Thôn cũng vừa đến.
Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp thấy lửa rực trời liền xua quân tiếp
ứng
Nghĩa quân được tăng cường, trở lại hăng hái như cũ và cố liều chết tấn công
mãnh liệt hơn.
Liêu Cốc, Tiêu Hà ra mắt Thái Tử và Lữ Quốc Công, thuật rõ tình hình khắp
nơi.
Thái Tử Kiến Đức rất đẹp dạ, bảo các lão hiệp:
- Chỉ còn một trận đánh cuối cùng này là lê thứ sẽ được an cư lạc nghiệp? Ta
trông cậy ở các khanh.
Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp vâng dạ, giục ngựa đi ngay.
Quân sĩ thấy nhị vĩ lão hiệp không rời xa họ một phút càng hăng hái hơn lên.
Toán này ngã xuống thì toán khác lên thay. Xác chết chồng chất lên nhau làm bậc
thang cho quân sĩ tràn lên thành.
Đội phòng thành của An Quốc Thiếu Quý rúng động trước sự tấn công mãnh
liệt của quân Hạnh Hoa Thôn. Tên lửa dầu sôi dự trữ đã cạn, quân sĩ trên thành đã
chết quá nữa, khí thế suy kém hẳn...
An Quốc Thiếu Quý nhìn trận thế thấy rõ cơ nguy nhưng chưa biết liệu sao?
Trong khi đó quân chúng Phiên Ngung Thành đã qua cơn sợ hãi, bắt đầu tiếp
tay với nghĩa quân công phá khắp nơi.
Quân Hán phần phải đàn áp sức quật khởi của dân chúng bên trong, phần phải
chống trả sức tấn công bên ngoài nên suy giảm sức chiến đấu rất mau.
Do đó, Anh Kiệt và đoàn nghĩa quân mới thắng thế được ở cổng thành hướng
Nam.
Anh Kiệt như mãnh hổ giữa quần hồ, chàng tiến đến đâu là quân giặc ngã đến
đấy Chúng bắt đầu chạy toán loạn, bỏ trống cổng thành Nam.
Anh Kiệt lướt tới thét bảo nghĩa quân.
- Mở cổng ngay đi?
Quân Hán trên mặt thành thấy thế nguy hiểm liền quay vào nã tên xuống,
nhưng nghĩa quân liều chết trận tới mở cổng.
Quân Hạnh Hoa thôn tràn vào như nước vỡ bờ, túa ra làm ba mặt, tiến đến
cổng Bắc, Đông, Tây.
Thấy quân nghịch đã vào được Phiên Ngung, quân Hán không còn thiết chiến
đấu nữa, đã yếu thế chúng còn rời rạc hơn và tan rã hàng ngũ trong phút chốc, dù
An Quốc Thiếu Quý cố gắng la hét để giữ thế trận.
Cổng thành hướng Đông tan vỡ, rồi cổng thành hướng Tây cũng không còn.
Quân Hạnh Hoa thôn tràn ngập hoàng thành, đánh đồn quân Hán về cửa Bắc.
Thái Tử Kiến Đức và Lữ Quốc Công theo quân sĩ nhập thành, truyền các tùy
tướng vây phủ hoàng cung và bắt An Quốc Thiếu Quý.
Bấy giờ sứ giả Hán triều thấy rõ cơn mạt lộ. Hắn không còn nghĩ đến quân
binh và Cù Thị nữa mà chỉ muốn tẩu thoát khỏi vòng vây.
An Quốc giục ngựa lướt tới, truyền quân sĩ mở cổng thành để thoát thân,
nhưng cổng thành vừa mở thì bên ngoài Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và
các quân sĩ tràn vào
An Quốc Thiếu Quý bị kẹt giữa vòng vây của muôn binh ngàn tướng nên đuối
sức lần và bị Liêu Cốc đạo nhơn chém ngã trước cổng thành.
Tên sứ giả hiểm ác, từng làm xáo trộn triều đình nước Nam, đã đền tội trước
quân sĩ và muôn dân.
Mọi người reo hò vang dậy một góc thành.
Họ chợt nhớ đến Cù Thị liền trở vào, theo đại binh tiến thẳng vào hoàng cung,
tiếng la hét vang rền đường phố.
- Giết chết Cù Hậu? Giết chết Cù hậu? Họ tràn vào cổng hoàng cung như thác
lũ, đập phá tất cả những gì làm vướng chân họ. Cung điện uy nghi phút chốc đã
trở thành nơi hỗn loạn chưa từng thấy.
Quân Hán còn sót lại cố giữ hậu cung vì trước lòng uất hận của dân Nam,
không chiến đấu cũng phải chết thôi.
Song chúng nào ngờ trước đó, Lệ Hồng đã bí mật kéo quân trèo tường vào
Ngự Uyển tìm Thái Hậu. Nàng thuộc đường đi lối bước vì đã một lần vào đây
hành thích Thái Hậu nhưng bất thành.
Các nghĩa quân theo chân nàng toàn là những tay giỏi võ nghệ, kiếm cung nên
họ vượt vòng thành bao bọc hậu cung rất dễ dàng.
Lúc bấy giờ ở Hậu cung Cù Thị kinh sợ lắm. ác phụ truyền quân sĩ đem Ai
Vương sang cung mình để mẹ con được gần nhau.
Nhà vua nhìn nét lo âu trên mặt mẹ, cũng đoán được tình hình bên ngoài.
Từ bao lâu rồi, Ai vương muốn ngăn cản mẹ, trước bao điều tàn bạo, muốn
khuyên nhủ mẹ một lời, nhưng bao giờ cũng vậy, trước mặt mẹ, nhà vua cũng thấy
Đến giờ phút này, trong cơn nguy biến, ngai vàng sắp đổ, nhà vua cũng thấy
mình không đủ sức trách cứ mẹ.
Quân hạnh Hoa Thôn đã tràn vào được hoàng cung, tên lửa bay tua tủa trong
vườn Ngự Uyển, Cù Thị nắm lấy tay con nói.
- Con ơi? Nguy ngập lắm rồi? Chúng ta biết trốn nơi đâu?
Một giọng nói lanh lãnh phát ra, làm cho Cù Thị khiếp đảm vô cùng.
- A ha? ác phụ bây giờ mi còn muốn thót nữa ư?
Cù Thị và bọn hộ vệ đều kinh hoàng khi thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang
chống kiếm nhìn họ, trước cửa ăn thông ra vườn Ngự Uyển.
Không rõ thiếu nữ là ai nhưng Cù Thị biết chắc là kẻ địch nên thét vang:
- Hộ vệ quân? Bắt lấy con bé đó cho ta...
Thiếu nữ cười vang lên:
- A ha? Chậm quá rồi... Ngày mai mi không còn nắm quyền tha giết như xưa
nữa? Mi còn nhớ chăng một lệnh truyền của mi, mà gia đình ta tan nát. Cha ta chết
trong ngục, mẹ ta bỏ thân dọc đường, nhà cửa tan hoang, thân ta như một kẻ lạc
loài Ta là con của Hoàng Quốc Kính đây, người mà mi cho bọn thủ hạ lùng bắt
bao nhiêu năm trời...
Cù Thị buột miệng kêu lên:
- Trời? Lệ Hồng?..
- Phải? Chính ta? Ta trở về rửa hận đây?..
Nàng nói xong bất thình lình phóng tới vung kiếm chém vào đầu Cù Thị.
Hộ vệ quân liều chết chặn nàng lại. Cù hậu run lẩy bẩy, nắm chặt tay Ai
vương lôi đi. Nhưng đội nghĩa quân hùng hổ tràn vào đàn áp chúng để tiếp tay với
Lệ Hồng.
Thiếu nữ nặng tình cha phóng mình đuổi theo Cù Thị?
ác phụ đành buông tay con, chạy ra Ngự Uyển, nhưng quá trể tràng, Lệ Hồng
đã lướt tới lia ngọn kiếm vào yết hầu.
Cù Thị rú lên một tiếng rồi gục xuống lịm dần đi...
Thái Tử Kiến Đức và các quan đến nơi chỉ còn thấy xác Thái Hậu nằm trên
bãi cỏ, Lệ Hồng đang chống kiếm nhìn kẻ thù, sắc mặt dịu xuống dần.
Đợi cho mọi người vào cả trong vườn, Lệ Hồng quỳ xuống trước Thái Tử,
Quốc Công và các lão hiệp thưa:
- Tiện nữ quá nóng lòng phục hận, không đợi thương lệnh, xin cúi đầu chịu
tội
Thái Tử Kiến Đức biết rõ lòng cương trực và hoàn cảnh đau thương của nàng
nên phán:
- Khanh hãy bình thân? Ta không bắt tội đâu.
Mọi người liền liếc vào hậu cung, tìm kiếm Ai Vương.
Nhưng vừa bước qua cổng hậu cung, mọi người sửng sốt dừng lại trong lúc
toán nghĩa quân của Lệ Hồng vẹt ra, nhường lối. Ai vương gục đầu trên vũng máu,
tay còn cầnl chặt đuôi kiếm.
Trước cảnh tình ấy Kiến Đức không cầm lòng được vì dù sao Ai vương cũng
là người, vẫn chung giòng máu.
Thái Tử ôm chầm lấy em lay gọi:
- Vương đệ?... Vương đệ?...
Rồi người gục đầu xuống vai em.
Bổng nhiên Ai vương hồi tỉnh, mở mắt nhìn Kiến Đức, miệng phều phào:
- Vương huynh?... Anh... Tha... Tội cho mẹ... Đừng...
Quá kiệt lực, Ai Vương không nói hết lời, gục xuống chết hẳn.
Thái Tử quá thương cảm, quay nhìn đám nghĩa quân thét hỏi:
- Trời? Sao bây nỡ giết em ta như thế này? Nó có làm nên tội tình gì đâu?
Nghĩa quân kinh hãi thưa:
- Tâu Thái Tử, đức vua tự xử lấy, nào phải chúng tôi dám phạm đến người.
Kiến Đức ôm Ai vương vào lòng rồi đặt lên sập, đôi mắt mờ lệ, trước cảnh cốt
nhục tương tàn.
Lòng Thái Tử buồn khổ vô cùng dù hiện tại người sắp sửa lên ngôi Thiên tử.
Bên ngoài quân sĩ và dân chúng đã diệt hết quân Hán và đang tràn vào hoàng
cung, hoan hô vang dậy...
- Vạn tuế hoàng thượng? Vạn tuế hoàng thượng?
Lữ Quốc Công và Liêu Cốc đạo nhơn đến bên Thái Tử khuyên lơn:
- Xin Thái Tử dẹp cơn phiền muộn để ra mắt quân dân.
Kiến Đức từ từ đứng lên, ra trước sân rồng, trong lòng vô cùng cảm kích,
trước sự tha thiết của muôn người.
Lữ Gia nhân danh trào thần, quân sĩ và dân chúng xin Thái Tử lên ngôi đem
sự thái bình về cho đất nước.
Cuộc lễ bắt đầu, Phiên Ngung rộn ràng vui chơi liên tiếp ba hôm.
Công lao của tướng sĩ và anh hùng hào kiệt bốn phương đều được tưởng
thưởng xứng đáng.
Ai muốn làm quan thì được phong quyền tước? Ai muốn về quê hương thì
được ban thưởng vàng lụa, đất đai, nhiều ít tùy theo công khó.
Những tội phạnl được xử phạt nghiêm minh, Ai ai cũng được vừa lòng.
Riêng ĐÔ thống Phi Hồng Xà, quân dân rất căm phẫn với lulullg hành động
bạo tàn xưa kia, nhưng trước sự đau khổ của Phi Hồng Yến, không ai nỡ van nài
xử tử hắn.
Và trước những lời tâu bày của Lữ Quốc Công và các lão hiệp Hạnh Hoa thôn,
vua Kiến Đức truyền đày Phi Hồng Xà ra bờ nam Hải lo việc mò lấy châu ngọc,
nơi mà đức vua đã sống qua một thời lao khổ.
Phi Hồng Xà cảm động trước ân huệ của nhà vua, lạy tạ để đi đày?
Kiến Đức định phong tước cho Phi Hồng Yến, để tưởng thưởng công lao của
nàng, nhưng thiếu nữ quỳ tâu:
- Bệ hạ ân đức cao dày đã tha chết cho cha thần thiếp, ngàn năm thiếp nguyện
kết cỏ ngậm vành, còn dám đâu thọ hưởng quyền tước cao sang. Hơn nữa phận
làm con, thiếp phải theo hầu cha, trong những lúc nhọc nhằn.
Nhà vua mấy lần khẩn khoản nhưng nàng nhất định chối từ.
Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và các hiệp sĩ Hạnh Hoa đều được Đức
vua phong tước, nhưng mọi người đều chối từ cả xin trở về đồi Hạnh Hoa và cùng
hứa hẹn, bao giờ đức vua cần đến, sẽ có mặt đầy đủ dưới cờ.
Biết không thể nài ép được, nhà vua đành chấp nhận những lời cầu xin đó và
truyền bày yến tiệc linh đình để đưa tiễn mọi người.
Giữa khi Phiên Ngung tưng bừng náo nhiệt thì Cù Lạc, Tạ Liên Hồng, Tạ Liên
Hoa và đám tàn binh về đến.
Nhưng khi nghe tin Phiên Ngung thất thủ, An Quốc Cù thị và Ai vương bị
giết, Cù Lạc kinh hãi kéo quân vượt biên giới về Tàu.
Tên hải tặc Tạ Liên Hồng không nơi nương tựa, đành đem con gái chạy theo.
Khi sang nước Nam này, Cù Lạc hống hách với năm vạn quân, bây giờ trở về
không còn được một nghìn tên áo giáp tan tành.
Thật là một sự thất bại chua cay nhục nhã cho Hán triều.
Phi Hồng Yến trước khi lên đường ra bờ Nam Hải, sực nhớ tới dặn dò của
Hoa Mai nên tìm gặp Lệ Hồng và Anh Kiệt.
Nàng thuật lại những lời chân thành của Hoa Mai khiến Lệ Hồng xúc động vô
cùng.
Nàng nghẹn ngào bảo Phi Hồng Yến:
- Em... Hiểu rõ sự hi sinh cao quý của Hoa Mai... Nhưng em đâu nỡ để chị ấy
phải buồn khổ một mình.
Anh Kiệt không nói gì cả, chàng ngước nhìn ra ngoài trời, đôi mắt mơ màng
như nhớ đến một hình bóng nào.
Chàng tự trách mình gây nên sự buồn khổ cho cả hai người? Nhưng thật tình
chàng có vui sướng gì hơn? Trong lòng chàng lúc nào cũng băn khoăn, không biết
làm sao cho Hoa Mai khỏi khổ.
Đối với Lệ Hồng ngoài tình yêu, chàng còn có phận sự bảo vệ hạnh phúc cho
nàng để đền đáp lạ công ơn của Hoàng Đề Đốc?
Phải chi ngày xưa, chàng hiểu rõ tình yêu của Lệ Hồng thì chàng đâu có gây
nên sự khổ cho Hoa Mai.
Lệ Hồng bỗng nói:
- Em phải trở về Hạnh Hoa thôn ngay bây giờ để tìm chị Hoa Mai. Em không
thể để cho chị ấy phải hy sinh như vậy đâu?
Phi Hồng Yến nói:
- Chị Lệ Hồng? Hoa Mai đã muốn thế, chị còn gây chi điều ngang trái, dở
dang? Đành rằng Hoa Mai hiện đang khổ nhưng nàng sẽ quên đi vì mối tình kia
vừ a chớnl nở? Chứ như chị...
Phi Hồng Yến không nói hết lời nhưng Lệ Hồng hiểu ngay là nàng muốn nói
tình yêu giữa nàng và Anh Kiệt phát sinh từ thuở nhỏ. Mối tình thầnl kín sâu xa
kia khó mà quên được hay thay thế được.
Lệ Hồng quay mặt nhìn Anh Kiệt nói:
- Nhưng dù sao, em cũng phải tìm gặp Hoa Mai...
Anh Kiệt đáp:
- Được rồi, chúng ta hãy xin phép nhị vị bá phụ, lên đường ngay.
Giữa lúc đó Hà Minh bước vào phòng.
Lệ Hồng nhìn Phi Hồng Yến mỉm cười hỏi:
- Hà huynh định ở lại triều để làm quan ư?
Hà Minh vô tình, nào biết được dụng ý trong câu hỏi của nàng, vội phản đối:
- Không? Đời nào tôi chịu được cuộc sống bó buộc này...
Anh Kiệt vừa nói vừa nhìn Phi Hồng Yến, khiến nàng bẻn lẻn cúi đầu.
- Hiền muội quên rằng Hà huynh còn bận ra bờ Nam Hải sao?
Hà Minh vụt hiểu Anh Kiệt và Lệ Hồng trêu chọc mình, quay lại mỉm cười,
nhưng cả hai đã ra khỏi phòng để mình chàng và Phi Hồng Yến ở lại bên nhau.
Rời khỏi Phiên Ngung Thành, Anh Kiệt, Lệ Hồng giục ngựa ngày đêm không
nghỉ.
Bận rộn trong việc đánh chiếm Phiên Ngung, không ai bảo cho chàng rõ Vũ
phu nhơn mất tích. Đến lúc chàng xin phép nhị vị bá phụ đưa Lệ Hồng về Hạnh
Hoa Thôn, Liêu Cốc đạo nhơn mới nhớ ra và báo tin chẳng lành.
Anh Kiệt, Lệ Hồng kinh hãi lên đường ngay không dám chậm trễ một phút.
Hai người về đến Hạnh Hoa Thôn vào một buổi chiều hết nắng. Sương mù lớp
lớpbay trong không gian như lulullg vâng mây loãng mang hơi lạnh của trời đêm
về với núi ngàn.
Anh Kiệt buồn bã nhìn cảnh tàn phá dưới chân đồi, sau bao trận chiến đấu
chống quân hải tặc và quân binh Hán triều.
Quân canh trên đồi thấy dạng hai người về, đã biết ngay nên reo mừng tở mở
vì mấy ngày trước, tin thắng trận ở Phiên Ngung đã loan về đến đây.
Quân sĩ và dân chúng Hạnh Hoa thôn đã tuôn xuống triền đồi vui mừng hỏi
thăm rối rít khiến Anh Kiệt và Lệ Hồng cũng vui lây.
Hai người lên đến Chiêu Anh Quán thì cùng xuống ngựa, sửng sốt nhìn Vũ
phu nhơn đang đứng trước cổng quán bình an vô sự.
Anh Kiệt reo mừng chạy tới ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ đã thoát nạn rồi ư?
Vũ phu nhơn ràn rụa nước mắt nói:
- Phải? Mẹ nhờ chàng Hiệp sĩ lạ mặt cứu thoát, đưa vào ẩn trong núi. Đến lúc
bình yên, mẹ trở về Hạnh Hoa thì đại binh của Liêu Bá Phụ đã lên đường đi Phiên
Ngung.
Anh Kiệt vội hỏi:
- Chàng hiệp sĩ ấy đâu? Xin mẹ cho con được tạ ơn người...
Vũ phu nhơn buồn bã đáp:
Chàng bị thương khá nặng nên đã trút linh hồn dù mẹ hết lòng săn sóc.
- Trời?
Lệ Hồng đến ra mắt phu nhơn? Bà nắm chặt lấy tay nàng, ôm sát vào lòng:
- Ta hay tin đau đớn của cha con từ mấy tháng nay. Thôi con đừng buồn nữa.
Lệ Hồng cảm động, ôm chặt lấy bà như muốn tìm một chúc hơi ấm của bậc
mẹ hiền.
Một lúc nàng khẻ hỏi:
- Thưa bá phụ? Bệnh tình của Hoa Mai như thế nào?
Sao chúng con không thấy nàng?
Anh Kiệt và Lệ Hồng nhìn nhau, trong lòng lo ngại có chuyện chẳng lành đã
xảy ra.
Vũ phu nhơn bước lại án thư, mở nắp hộp lấy ra một phong thư trao cho Lệ
Hồng nói:
- Câu chuyện của các con mẹ đã hiểu? Hoa Mai đã nói rõ ngọn ngành. Trước
khi ra đi nó nhờ mẹ trao bức thư này cho các con.
Lệ Hồng, Anh Kiệt cùng thốt lên một lượt:
- Trời? Hoa Mai đã đi rồi? Tự bao giờ vậy mẹ?
Vũ phu nhơn chậm rãi đáp:
- Vừa hay tin chiếm được Phiên Ngung thành. Thái Tử lên ngôi thì Hoa Mai
mời mẹ vào phòng riêng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện và yêu cầu mẹ tái hợp cho
hai con. Nàng nhờ trao phong thư này lại cho Lệ Hồng rồi đi ngay. Mẹ cố cầm giữ
nàng. Nhưng Hoa Mai không nghe vì đoán chắc các con sẽ trở về.
Lệ Hồng nghẹn ngào mở thư ra đọc:
Vũ Huynh và Lệ Hồng hiền tẩu.
Em tiên đoán thế nào anh chị cũng trở về Hạnh Hoa thôn tìm em nên mới có
bức thư này.
Em tin tưởng như cậy vì em hiểu rõ tấm lòng cao cả của chị Lệ Hồng: Thà
chịu hi sinh tình yêu duy nhất của mình, còn hơn để em phải khổ!
Và cũng vì tâm hồn cao quý của chị mà em phải ra đi, để cho đươc xứng đáng
là em của chị.
Chị Lệ Hồng.
Từ nay chị đừng tìm em nữa. Em đi vì không muốn làm chị đau khổ đấy thôi.
Em trở về một. ~ờ~ gần đây. Khi anh chị thành gia thất.
Vũ huynh cũng đừng nghĩ đến em nữa! Chúng ta biến đổi mối duyên kỳ ngộ
thành tình yêu ruột thịt lâu bền. Chắc anh cũng đồng ý với em.
Hiện tại, em đã hết buồn và bắt đầu thấy yêu đời như trước...
Chúc anh chị nhiều hạnh phúc! "
Tiể cu muội.
Hoa Mai
Lệ Hồng ngừng đọc nhìn ra ngoài trời đêm. Bóng tối phủ trùm lên vạn vật.
Giờ phút này không biết Hoa Mai đã ở phương trời nào?
Nàng đã tìm được nơi nghỉ trọ hay đang dong ruổi ngựa giữa rừng sương...
Vũ phu nhơn bỗng nói:
- Hai con đừng buồn nữa và hãy nghe lời Hoa Mai. Mẹ hiểu rõ tính khí của nó,
một khi nó đã quyết tâm thì đến chết nó cũng giữ lời?
Anh Kiệt, Lệ Hồng cúi đầu không đáp.
Phu nhân nhìn hai người mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Tự dưng Lệ Hồng cảm thấy e thẹn một mình. Nàng nghĩ đến một đêm nào đó
trong vườn nhà nàng, hai người đã đứng cạnh nhau và lòng nàng cũng rung động
như hôm nay.
Nhưng trong đêm xưa, hai người chưa hiểu được lòng nhau, chớ như bây giờ...
Lệ Hồng không nghĩ thêm nữa, đôi má đỏ hồng lên.
Anh Kiệt ngước nhìn người yêu: đôi mắt nàng sáng long lanh như đôi vì sao
nhỏ giữa tròi đêm.
Tình yêu tràn ngập trong lòng, cả hai cùng nghĩ đến những ngày vui sẽ đến...
Hết
Tử Chiến Phiên Ngung Thành Tử Chiến Phiên Ngung Thành - Sơn Linh