"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
 
 
 
 
Tác giả: heongoc97
Thể loại: Tuổi Học Trò
Số chương: 64
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 592 / 0
Cập nhật: 2017-09-25 08:02:48 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 6
ghe nói gì chưa?" Hs A
"Có gì hot" HsB
"Nghe nói hôm nay có giáo viên thực tập mới đó. Đẹp trai lắm" HsC
"Thiệt không đó!" HsD
"Mộ Mộ tối nay wa nhà tui ngủ chung với tui đi!" Viên viên
"Sao thế?" Khuynh ly
"Anh tui sáng nay đi công tác rồi. Tuần sau mới về" Viên viên
"Dk rồi tối tui sẽ wa" khuynh ly
"Yearrrrtr" viên viên
"Hôm nay lớp chúng ta hân hoan chào đón thầy giáo mới" giáo viên
"Xin chào các bạn. Tôi xin dk giới thiệu tôi là Hoắc Khải Minh sẽ làm giáo viên trog học kì này" Khải Minh
"Tôi sẽ đề nghị em Mộ Khuynh Ly làm lớp trưởng trog học kì này có ai có ý kiến gì không?" Khải Minh
"Dạ không?" Đồng thanh
Mặc dù là nữ phụ nhưng cô nữ phụ này học rất giỏi lun đứng đầu trog các cuộc thi
"Hoắc Khải Minh hình như là nam chính thì phải. Sao mih cứ gặp rắc rối hoài vậy?" Suy nghĩ của khuynh ly
"Tôi nhìn thấy em rồi thiên thần àk!" Khải Minh
Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ - heongoc97