A house without books is like a room without windows.

Heinrich Mann

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Để Vào Dĩa
ột bà bộ-trưởng vừa mướn được người giúp việc. Bà lớn căn dặn: « Mỗi khi tôi bảo chị lấy một món gì đưa tôi, thì phải bỏ món đó vào khay hay dĩa đàng hoàng rồi bưng lên tôi, nghe không! »
Người giúp việc cúi đầu vâng lời. Một lúc sau, bà bộ-trưởng bảo chị lấy cái áo choàng cho bà. Chị ở vội vàng vào tủ lấy cái áo choàng bỏ vào cái dĩa lớn, đem đến. Bà bộ-trưởng ngạc nhiên quát: « Bộ mày điên rồi sao? Ai lại để cái áo choàng vào dĩa như vậy? »
Người giúp việc bình tĩnh trả lời: « Thưa bà, bà vừa bảo con là bất cứ cái gì đưa cho bà cũng phải bỏ vào khay hoặc dĩa cơ mà! »
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam