The art of reading is in great part that of acquiring a better understanding of life from one's encounter with it in a book.

André Maurois

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Vô-Địch
au một trận, một ký giả phỏng vấn một võ-sĩ vô-địch về hạng gà: « Từ lúc ông ra nghề này ông có thua lần nào chưa? »
Võ-sĩ kiêu-hãnh đáp: « Tôi chỉ thua có một lần ».
Ký giả hỏi tiếp: « Trận đó ông đánh với ai? »
Võ-sĩ đáp rất tự nhiên: « Trận đó tôi đánh với bà đầm nhà tôi! »
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam