To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Xỏ Gặp Xỏ
ai anh thày thuốc và thày bói cùng ở một làng, không biết làm sao, cứ thù ghét lẫn nhau. Một chị đàn bà nọ ở làng bên cạnh, vì chồng bệnh, thuốc thang, cúng vái mãi không hết, mới đi đến anh thày bói để nhờ thầy xem cho một quẻ. Anh thày bói gieo quẻ xong, bảo chị cứ đến anh lang nọ mà hốt thuốc cho chồng, thì bệnh sẽ hết ngay và dặn thêm: « Hễ chị đến thì phải hỏi anh lang: « Có phải thật thày là ông lang mà dao cầu màng nhện và ô thuốc mốc không? » Chị phải hỏi thế rồi sẽ kể bệnh, xin toa hốt thuốc thì mới khỏi ».
Chị đàn bà đến anh thày thuốc và hỏi như lời anh thày bói đã dặn. Anh thày thuốc tức quá nghĩ bụng chắc hẳn là thằng cha thày bói nọ xỏ mình. Nhưng anh cứ hốt thuốc. Khi hốt xong, anh dặn chị đàn bà: « Thang thuốc này đem về, chị phải rình bắt cho được con ruồi ở mép anh thày bói để bỏ vào sắc chung thì bệnh mới có thể hết được ».
Khi xách thuốc ra về, nhớ lời thày lang dặn, chị ta đảo lại nhà anh thày bói, ngồi trực xem có con ruồi nào đậu tại mép thày thì bắt. Nhưng đợi hoài chẳng được. Chợt đâu có hàng bánh rán rao ngoài cổng, chị liền chạy ra kêu vào, mua biếu thày bói một dĩa, để thày ăn cho mật dính mép thì mới có ruồi bu. Thày bói ăn xong dĩa bánh rán, quả nhiên, con ruồi xanh bay lại đậu ngay vào mép. Anh thày bói vốn mù, nên chị ta mới rón rén lại gần, giơ thẳng cánh tay tát đánh « bốp » vào má thày một cái. Bị tát bất thình lình như sét đánh, anh thày bói kêu la inh ỏi, và má bị sưng lên… Chị đàn bà sợ quá, phải xin lỗi và kể lại đầu đuôi cho nghe. Anh thày bói lúc đó mới biết là bị anh thày lang xỏ lại.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam