Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Can Can Đao Thổ…
ó một anh học hành thì dốt như con cua, ấy thế mà lại đi làm cái nghề buôn thần bán thánh để độ kế sinh nhai. Thoạt kỳ thủy, anh ta đi làm đạo tràng cho một anh thày pháp, rồi sau anh ta bỗng nhiên trở thành thày pháp thật. Vì thế, nên các sách kinh, anh ta thường đọc « tác đánh tộ, ngộ đánh qua » rồi cứ ê-a cho lấp đi là rồi câu chuyện hết. Một bữa nọ, anh ta đi cúng cho một nhà bà góa, khi đọc đến câu « thiên thiên lực-sĩ, vạn vạn tinh binh » anh ta không biết, trông gà hóa quốc, anh ta mới đọc lộn hàng chữ thiên thiên lực sĩ ra can can đao thổ. Người đàn bà góa nọ, vốn cũng biết chữ, thấy thày đọc bậy nhưng giữ phép lịch sự, bà ta không nói gì. Sáng hôm sau, khi cuộc lễ giải tán, bà mới xúi cho một chị hàng xóm hát ru em rằng:
« Can can đao thổ chứ gì.
Vạn vạn tu trì, sao chẳng đọc thêm ».
Anh thày pháp nhà ta, nghe hát mắc cỡ đỏ gay mặt, bởi vậy nghĩ tức mình, anh ta cũng hát đối lại rằng:
« Can can đao thổ chớ gì.
Vạn vạn tu trì có muốn thì sang ».
Bà chủ nhà thấy anh thày pháp đã dốt mà còn không biết, lại ra mặt làm tàng. Nghe thày hát, bà ta mới cả giận, rồi cũng hát lại rằng:
« Đã không biết chữ tù tì,
Lại còn đao thổ với gì can can.
Đã không biết lại làm tàng,
Thế mà cũng dám cả gan làm liều ».
Anh thày pháp nghĩ mắc cỡ, cút mất. Khi về mặt buồn như cán tàn, vợ anh hỏi, anh ta không trả lời một câu, và chỉ thỉnh thoảng, anh ta mới lại thở dài một cái, cho vơi nỗi buồn bực. Thế rồi câu chuyện đó vỡ ra, người chung quanh không biết nếp tẻ, mới tưởng là thày ta trong đêm đi cúng có tù tì với bà góa phụ kia. Thế nên mới có câu vè rằng:
Can can đao thổ tù tì,
Tinh tinh vạn vạn rù rì với nhau.
Úm ba la, phép nhiệm mầu,
Có ông Thái-Thượng trên đầu chứng minh.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam