We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Buôn Vịt Trời
nh nọ lười biếng, cả ngày chẳng làm gì chỉ chuyên ăn bám vợ. Một hôm, chị vợ buồn quá bảo: « Người ta người nào người ấy đều có công ăn việc làm cho vợ con nhờ, còn anh thì chẳng được cái tích sự gì! »
- Thế mình định bảo tao làm gì bây giờ?
- Thì người ta đi buôn bán, nuôi vịt, nuôi gà, nuôi dê, nuôi lợn… Anh trông người ta đấy, xem làm được thứ gì thì làm!
Anh chồng nghĩ một lát nói: « Buôn gà thì hay toi, buôn lợn, buôn dê thì nhà mình nghèo làm sao đủ tiền! Vậy mình đưa tôi năm quan tiền tôi buôn vịt vậy? Vịt vừa dễ nuôi, lại ăn giun ăn cá, chả mất tiền mua thức ăn cho chúng, thật ít vốn nhiều lời! »
Chị vợ nghe chồng bàn, lấy làm phải, liền móc ruột tượng ra đưa cho chồng năm quan tiền. Sáng hôm sau, gà vừa gáy, anh ta cắp nón mang tiền đi mua vịt. Đi mãi đến xế trưa anh ta mới trông thấy một đàn vịt, con nào cũng khỏe mạnh, đang ăn giữa cánh đồng. Không thấy có người canh giữ, anh ta liền hỏi lũ chăn trâu gần đấy: « Vịt của ai chăn đó? »
Lũ trẻ nhận láo: « Vịt của chúng tôi chứ còn ai vào đây nữa! »
- Thế chúng mày bán không?
- Có…
- Bán bao nhiêu?
Lũ trẻ nói thách: « Mười quan! »
Anh nọ mặc cả: « Tao chỉ có năm quan thôi, chúng mày có bán thì bán, không tao mua chỗ khác ».
Lũ trẻ bằng lòng bảo: « Thôi được, chúng tôi bán rẻ cho bác để bác nuôi. Nhưng mà này, bác hãy để cho chúng tôi đi khỏi rồi hãy xua vịt về… nếu bác xua ngay bây giờ, vịt nó quen lối cũ theo chúng tôi về thì mất công bác lắm! »
Anh nọ nghe theo, đưa tiền cho lũ trẻ và đợi cho chúng đi hết mới xua vịt về. Bất đồ đó là đàn vịt trời, khi thấy động chúng liền bay túa hết. Chiều hôm ấy anh nọ trở về tay không. Chị vợ hỏi: « Anh bảo anh đi buôn vịt, vậy vịt đâu? »
Anh nọ điềm nhiên đáp: « Vịt nó bay lên trời rồi. Hiện nó còn ở trên trời ấy! »
Chị vợ nghe biết ngay tự sự, liền dìm đầu chồng xuống mà nện cho một trận nên thân.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam